PTEJTE SE NÁS    Pevná linka: +420 377 537 906 | Mobil: +420 725 519 495

Tyto estetické nedostatky se projevují většinou na nohou zejména u lidí, kteří většinu dne tráví vestoje nebo vsedě, u žen v těhotenství, atd.

Vážným spolupodílejícím se faktorem je i dědičnost a nadváha/obezita. Postupem času se může stav z ojedinělých drobných metliček zhoršit až k výrazným rozšířeným varikozním žilám. Pokud stav není včas řešen, může to vést k vážným zdravotním komplikacím. Křečové žíly jsou vlastně projevem přetlaku v žilním řečišti.

Náš postup při tomto problému má své zásadní kroky:

  1. konzultace s cévním lékařem a cévní ultrazvukové vyšetření,
  2. vyšetření žilního systému žilní pletysmografií,
  3. stanovení základních problémů v žilním řečišti,
  4. dle závažnosti a specifikace problému navržení optimálního postupu řešení – i v tomto případě platí, že je vhodné metody kombinovat dle individuálního postupu stanoveného „na míru“ každému klientovi.

Je velice důležité pro stanovení stavu povrchových i hlubokých žil, k vyloučení jejich uzávěru a zjištění stavu jejich vzájemné komunikace. Vyšetření rozhodně není bolestivé, není invazivní a trvá cca 20 minut.

Jde o ambulantní vyšetření, jehož cílem je posouzení žilního řečiště jako funkčního celku. Toto vyšetření lékaři lépe popíše závažnost žilní nedostatečnosti, a tedy i návrh dalšího optimálního postupu.

Je vhodné pro uzavření drobných metliček, pavoučkových névů s průměrem cévky do 2 – 3 mm uložených hned na povrchu nebo v mírné hloubce kůže. Optimálním obdobím pro tento výkon je zima, kdy sluníčko neohrožuje oděvem kryté oblasti svými UV paprsky a nedojde tak v místě laserového ošetření k pigmentovým skvrnám. Jde o ambulantní ošetření, kdy hned po absolvování můžete pokračovat ve svém běžném životě. S veškerými dočasnými omezeními Vás lékař obeznámí během konzultace, při které je vhodné absolvovat i „laserový test“. Cílem tohoto testu je zjistit reakci kůže a cévky na laserový paprsek pro optimalizaci nastavení stroje pro následné řádné ošetření. Podstatou laserového ošetření je absorbování světelného paprsku v krevním hemoglobinu rozšířené žilky. Zahřátím žilky na vysokou teplotu dochází k tzv. „slepení“ cévky. Slepenou cévku tělo po další měsíc „rozebere“ a odstraní. Kontrola stavu je cca po 4 - 5 týdnech. Ošetření je možné opakovat dle potřeby.

Je vhodná pro žíly většího kalibru (3 - 6 mm). Samozřejmě až po ultrazvukovém vyšetření. Podstatou je aplikace tekutiny Aethoxysclerolu do žíly v místě žádaného uzávěru. Na látku reaguje céva zánětem a následným uzávěrem. V případě větších žil se používá sklerotizační pěna. Výkon je ambulantní a hned po ošetření je zapotřebí navléknout kompresní punčochy a nosit je následujících 10 – 14 dní. Po ošetření je zapotřebí několik měsíců stav sledovat.

U varixů většího kalibru, u komplikovanějších žilních nálezů nabízí dnešní medicína i další možnosti řešení. V případě ambulantní flebektomii jde o vyjmutí nefunkčního rozšířeného žilního varixu. V případě ošetření radiofrekvencí jde o aplikaci této energie uvnitř varixu s jeho následným uzávěrem . Uzavřít varikosně změněnou žílu lze i lokálně nitrožilně aplikovaným “ lepidlem”.

Je několik metod ošetření a cílem je vybrat tu optimální pro individuální stav.